sales@arrayic.com 028-65027799
多功能芯片
当前所在位置: 首页  >  产品中心 多功能芯片
型号 比较 参数筛选 
可用此比较功能对多个产品进行指标对比
频率(GHz) 移相位数 衰减位数 增益(dB) 移相精度(°) 衰减精度(dB) P-1(out)(dBm) 驻波
HG133NA 下载 2 ~ 2.5 6 6 17 1.4 0.2 19 1.3 / 1.2
HG154NA-1 下载 4.5 ~ 6.5 6 7 9 2 0.3 15 1.4 / 1.4
HG134N-1 下载 5 ~ 6 5 N/A 8 2 N/A 20 1.2 / 1.2
HG144ND 下载 5 ~ 6 6 6 13.5 2 0.2 15 1.4 / 1.6
HG154NA 下载 5 ~ 6 6 7 9.5 1 0.3 15 1.4 / 1.4
HG154NB 下载 5 ~ 6 6 6 10 1 0.3 16 1.4 / 1.5
HG155NF 下载 8 ~ 12 6 6 2 2.5 0.2 12 1.4 / 1.6
HG155N2 下载 8 ~ 12 6 6 11 2.5 0.2 13.5 1.4 / 1.6
HG155N3 下载 8 ~ 12 6 6 14 2.5 0.2 11.5 1.4 / 1.5
HG152NA 下载 0.9 ~ 1.3 6 6 21 1 0.6 14 1.2 / 1.6
HG133NB 下载 2.5 ~ 3.5 6 7 0 1 0.1 0 1.4 / 1.4
HG133NB-SC 下载 2.5 ~ 3.5 6 7 0 1 0.1 0 1.4 / 1.4
可以使用滚轮来控制滚动横向滚动条
产品

产品中心

2010-2020 版权所有(C)成都华光瑞芯微电子股份有限公司  蜀ICP备17028032号-1

技术支持:成都今网科技