sales@arrayic.com 028-65027799
功分器
当前所在位置: 首页  >  产品中心 功分器
型号 比较 参数筛选 
可用此比较功能对多个产品进行指标对比
频率(GHz) 功分路数 插入损耗(dB) 隔离度(dB) 驻波
HG124GA 下载 2 ~ 6 2 0.8 20 1.3 / 1.2
HG126G2 下载 2 ~ 18 2 1 15 1.3 / 1.2
HG126G3 下载 2 ~ 18 2 1.2 20 1.4 / 1.4
HG124G2 下载 4.5 ~ 6.5 2 0.35 23 1.3 / 1.2
HG125GB-1 下载 7 ~ 13 2 0.55 25 1.4 / 1.4
HG126GB 下载 6 ~ 18 2 0.6 20 1.4 / 1.2
HG126GC 下载 12 ~ 18 2 0.5 24 1.3 / 1.2
HG127G 下载 16 ~ 28 2 0.6 25 1.3 / 1.2
HG127GA 下载 21 ~ 25 2 0.4 25 1.3 / 1.2
HG128GA 下载 20 ~ 36 2 0.4 25 1.1 / 1.1
HG128GB 下载 30 ~ 40 2 0.4 25 1.1 / 1.1
HG134GA 下载 4 ~ 7 3 0.8 25 1.3 / 1.3
HG136GA 下载 7 ~ 13 3 1 25 1.3 / 1.3
HG146GA 下载 2 ~ 18 4 3.5 20 1.4 / 1.2
HG146GC 下载 2 ~ 18 4 3.5 15 1.2 / 1.4
HG146G1 下载 6 ~ 18 4 1.5 20 1.5 / 1.4
HG128GC 下载 15 ~ 40 2 0.6 20 1.4 / 1.2
可以使用滚轮来控制滚动横向滚动条
产品

产品中心

2010-2020 版权所有(C)成都华光瑞芯微电子股份有限公司  蜀ICP备17028032号-1

技术支持:成都今网科技