sales@arrayic.com 028-65027799
数控衰减器
当前所在位置: 首页  >  产品中心 数控衰减器
型号 比较 参数筛选 
可用此比较功能对多个产品进行指标对比
位数 频率(min)(GHz) 频率(max)(GHz) 步进(dB) 衰减精度(dB) 插入损耗(dB) 驻波 Vdd(V) Vctl(V)
HG114S1 下载 1 0 20 31 1 1.5 1.3 / 1.3 -5 0/+5
HG116S 下载 1 0 20 20 1 0.8 1.1 / 1.1 -5 0/+5
HG116SA 下载 1 0 20 16 0.4 1.8 1.2 / 1.2 -5 0/+3.3或0/+5
HG136S 下载 3 0 18 5 1 2 1.4 / 1.3 N/A 0/-5
HG166SF-1 下载 6 0.1 12 0.5 0.3 2 1.4 / 1.3 +5 0/+3.3或0/+5
HG166SF 下载 6 0.1 12 0.5 0.3 2.1 1.4 / 1.4 +5 0/+3.3或0/+5
HG136S-1 下载 3 8 12 5 0.5 2.4 1.2 / 1.3 N/A 0/-5
HG146SA 下载 4 5 15 2 1 2.5 1.1 / 1.1 -5 0/+5
HG166SE 下载 6 0 18 0.25 0.3 3 1.3 / 1.3 -5 0/+3.3或0/+5
HG166SB-1 下载 6 0 6 0.5 0.25 1.5 1.2 / 1.2 -5 0/+3.3或0/+5
HG166SB-2 下载 6 0 18 0.5 1 2.5 1.4 / 1.4 -5 0/+3.3或0/+5
HG165S-5 下载 6 0 20 0.5 0.2 4.5 1.4 / 1.4 -5 0/+3.3或0/+5
HG168S 下载 6 0 30 0.5 0.6 5 1.4 / 1.4 N/A 0/-5
HG136SA 下载 N/A 0 20 0.5 0.1 0.3 1.2 / 1.2 N/A N/A
HG140S 下载 N/A 0 20 1 N/A 0.5 1.1 / 1.1 N/A N/A
HG108SA 下载 0 0 40 2 N/A 3.5 1.9 / 1.9 N/A N/A
HG108S-B系列/C系列 下载 6 0 40 16 0 0.4 1.3 / 1.3 NA NA
可以使用滚轮来控制滚动横向滚动条
产品

产品中心

2010-2020 版权所有(C)成都华光瑞芯微电子股份有限公司  蜀ICP备17028032号-1

技术支持:成都今网科技